DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace

Žák při výcviku skupiny B absolvuje:

  • vyučovací hodina trvá 45 minut, jízda 2x45min.
  • 28 hodin jízd (po dvou hodinách) z toho 2 hodiny na trenažeru
  • 4 hodiny zdravotní přípravy
  • 2 hodiny údržby ( zařazena v rámci teoretické výuky )

    Pokyny

  • Na jízdy se dostavte v pohodlné obuvi.
  • Žák musí mít u sebe občanský průkaz a průkaz autoškoly, který dostane při zaplacení zálohy.
  • Má-li žák naplánovanou hodinu musí se dostavit a nebo se omluvit učiteli nejpozději 12 hodin před jízdou
  • Cena kurzu sk. B, 14 300 Kč  Platbu za kurz je možné rozložit do více splátek. První splátka v průběhu teoretické výuky. Poskytujeme i půjčku na výcvik.
  • Platbu lze provést  v hotovosti nebo přes účet. V kanceláři je nutno si vyžádat číslo účtu.
  • Teoretickou výuku i jízdy lze plánovat individuálně, dle vašeho volného času.  

Závěrečná zkouška
Ke zkouškám bude naplánován žadatel, který již splnil učební osnovy pro získání ŘO příslušné skupiny a podskupiny a zvládá bezpečné ovládání motorového vozidla. Autoškola si vyhrazuje možnost, před zápsáním na zkoušky, ověřit si znalosti žadatele ( tím dochází k velmi malému počtu neúspěšných žadatelů u zkoušky). Přezkoušení je provedeno na počítačích v učebně autoškoly .
 
V den zkoušek přijde žák na určenou hodinu do zkušební místnosti MěÚ  Val.Klobouky. Bude mít u sebe občanský průkaz a ŘP, pokud je již jeho držitelem. Závěřečné zkoušky budou trvat přibližně 4 hodiny.Prezentaci žadatelů o zkoušku provádí komisař. Komisař je zaměstnanec MěÚ a další organizaci zkoušek řídí on. Po kontrole předložených dokladů se přistupuje k vlastnímu provádění zkoušek .
Zkouška se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické přípravy, zkoušky ze znalosti ovládání a zkoušky z praktické jízdy .
Zkouška z předpisů o provozu se skládají na PC  max. délka testu je 30 minut .Tuto zkoušku úspěšně splní ten, kdo dosáhne minimálně 43 bodů z 50 možných .
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel je prováděna ústně, žadatel si vylosuje 2 otázky z 25 otázek . Zkouška z praktické jízdy trvá nejméně 30-40 minut dle skupiny ŘO.
O opravnou zkoušku musí žák požádat učitele autoškoly, opravná zkouška musí být úspěšně složena do 6 měsíců od první zkoušky.                                                                                       
Za opravnou zkoušku žák zaplatí Městskému úřadu:za pravidla: 100Kč, za jízdy: 400Kč

Povinnosti autoškoly:

Zajistit plnohodnotnou výuku v rámci učebních osnov. Za škodu vzniklou při výcviku na vozidlech a ostatním majetku zodpovídá autoškola. Pokud by musela AŠ zrušit z provozních důvodu výuku nebo jízdy musí se s žákem spojit a přeobjednat na jinou hodinu.

Autoškola Vám přeje úspěšný výcvik

aktualizováno: 01.05.2024 16:09:52